หน้าแรก | ประวัติบริษัท | Product Distributor | A&A Product | บริการของเรา | ลูกค้าของเรา | ติดต่อเรา
     

 

บริษัท เอ แอนด์ เอ คอนโทรล จำกัด มีทุนจดทะเบียน 6,000,000 บาท ก่อตั้งขึ้นโดยวิศวกรที่มีประสบการณ์ด้านงานระบบ ไฟฟ้าที่เคยผ่านงานมากับบริษัทของประเทศญี่ปุ่นและยุโรปมาหลายปี
มีความมุ่งมั่นและมีความชำนาญงานด้านระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ รวมถึงงานบริการและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ พร้อมทั้งรับซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ นอกจากมีทีมงานวิศวกร
และทีมงานบริการในทุกๆ ด้านที่มีประสบการณ์สูงแล้ว ยังมีความสัมพันธ์ในการทำงานที่ดีกับบุคคลสำคัญในวงการวิศวกรรมของไทยอย่างกว้างขวาง
อ่านต่อ >>


Copyright 2012 - A&A CONTROL CO., LTD.